Eerste grootstedelijke Integrale Geboortezorgorganisatie

robin

14 mei 2019

Haga Juliana Geboortecentrum eerste grootstedelijke Integrale Geboortezorgorganisatie (IGO)

“Zwangere vrouw staat centraal, niet het systeem of de zorgverlener”

Een individueel geboortezorgplan dat de (klinisch) verloskundige, de kraamzorg én de gynaecoloog samen maken. Shared care en allerlei mogelijkheden om ook bij medische indicatie toch te bevallen onder begeleiding van de eigen verloskundige. Maar ook de juiste zorg op de juiste plaats, een zorgvuldige overdracht en continuïteit van zorg. Dit zijn enkele belangrijke voordelen van de nieuwe status van het Haga Juliana Geboortecentrum (HJGC). Per 9 mei 2019 is het HJGC de eerste grootstedelijke Integrale Geboortezorg Organisatie (IGO), waaraan 27 partijen deelnemen.

Als IGO hebben de bestaande verloskundige samenwerkingsverbanden tussen het HagaZiekenhuis, het Juliana Kinderziekenhuis, het Geboortehotel Haga, tien verloskundigenpraktijken en vijftien kraamzorgorganisaties een juridische en financiële status. De IGO maakt het mogelijk de samenwerking als HJGC verder uit te breiden. Dit is mede dankzij de integrale bekostiging. De deelnemers aan de IGO krijgen een gemeenschappelijk tarief voor de verleende zorg. Hierdoor worden er minder zorgkosten gemaakt en worden zwangerschappen minder snel gemedicaliseerd.

Jeannette van Capelleveen (directeur HJGC) is blij dat de IGO is opgericht. “Dit is een enorme stap binnen een grootstedelijke regio met meerdere ziekenhuizen en vele kraamzorgorganisaties en verloskundigenpraktijken. Maar ook een heel logische. Doordat wij nu juridisch en financieel samen zijn gegaan, kunnen wij nog beter de juiste zorg op de juiste plek en door de juiste zorgverlener aanbieden. Door de integrale bekostiging kunnen we de kosten van de zorg en vergoedingen van de zorgverleners beter besteden. Het maakt daarbij niet meer uit wie wat doet, omdat de verloskundige en het ziekenhuis een gezamenlijk tarief vragen. Hierdoor maken we minder kosten en worden zwangerschappen minder snel gemedicaliseerd. De cliënte/patiënte staat echt centraal, niet het systeem of de zorgverlener.”

Individueel geboortezorgplan

Van Capelleveen benadrukt dat voor zwangeren de IGO veel voordelen biedt: “Elke zwangere die zich aanmeldt bij een van de aangesloten verloskundigenpraktijken, krijgt een individueel geboortezorgplan gemaakt door de verloskundige. Wanneer sprake is van medische risicofactoren, doen de verloskundigen en de gynaecoloog van het ziekenhuis dit samen. We bekijken in hoeverre en hoelang de zwangere door de eigen verloskundige begeleid kan worden. Of we kiezen ervoor dat de eigen verloskundige en de gynaecoloog de zwangerschap sámen begeleiden. Dat heet shared care. Hierdoor kunnen aanstaande moeders vaker onder begeleiding van hun eigen verloskundige bevallen. Een zwangerschap wordt dus minder snel medisch, waarbij het vangnet van de gynaecoloog op de achtergrond aanwezig is.
Ook vrouwen met beperkte medische risicofactoren kunnen steeds vaker het grootste deel van hun zwangerschap door de eigen verloskundige worden begeleid. Van Capelleveen: “Neem bijvoorbeeld een vrouw die eerder is bevallen van een te kleine baby. Zij kan prima door de verloskundige worden begeleid, maar heeft misschien wel extra echo’s in het ziekenhuis nodig. Als alles dan goed gaat, kan zo’n vrouw prima bij de eigen verloskundige bevallen. ”

Overdrachtsmoment

Voor de nieuwe IGO is het heel belangrijk dat de cliënttevredenheid optimaal blijft. “Het overgrote deel van de zwangeren komt tijdens de zwangerschap en/ of bevalling in contact met zowel de eigen verloskundige als de klinisch verloskundige en/of de gynaecoloog”, vertelt Van Capelleveen. “Ook wordt veertig procent van de bevallingen die bij de verloskundige beginnen, alsnog overgedragen aan het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat veel vrouwen dat overdrachtsmoment als vervelend ervaren, omdat een medisch team van het ziekenhuis dan de bevalling overneemt. Binnen het HJGC willen de zorgverleners dat ‘overdrachtsgevoel’ zo veel mogelijk voorkomen door gezamenlijke zorg, waarbij de eigen verloskundige de begeleiding van de baring voort kan zetten. Ook dit is een belangrijk speerpunt van onze samenwerking waarbij de beleving van de bevallende vrouw centraal staat.”

Kraamzorg krijgt belangrijke rol

De kraamverzorgenden krijgen binnen het HJGC al tijdens de zwangerschap een belangrijke rol. Iedere zwangere krijgt een huisbezoek van een kraamverzorgende aangeboden. Deze geeft adviezen en informatie ter voorbereiding op de komst van de baby. Zo nodig kan op dat moment al extra hulp geregeld worden waardoor moeder en kind medisch èn sociaal een goede start krijgen. De kraamverzorgenden zullen zich verder specialiseren om gerichtere zorg te kunnen geven aan kwetsbare gezinnen of aan kraamvrouwen met een medische indicatie. De kraamvrouwen kunnen hierdoor na de bevalling versneld met ontslag naar het GeboorteHotel Haga of naar huis.

Wat is integrale geboortezorg?

Integrale geboortezorg is een – door het ministerie van VWS gestimuleerde – samenwerking tussen de eerstelijns verloskundige, de kraamzorgorganisaties en de vakgroep gynaecologie. Het Haga Juliana GeboorteCentrum is één van de acht verloskundig samenwerkingsverbanden in Nederland (en de eerste grootstedelijke) die de stap hebben gemaakt naar een bijpassende juridische organisatie en integrale bekostiging. Hiervoor worden afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars over de verwachtingen ten aanzien van de kwaliteit van de zorg èn over de kosten die hiermee gepaard gaan.

Over het HJGC

Tien verloskundigenpraktijken, vijftien kraamzorgorganisaties, het HagaZiekenhuis en het GeboorteHotel Haga vormen samen het Haga Juliana GeboorteCentrum. Samen zorgen zij ervoor dat er binnen het HJGC 24 uur/7 dagen per week alle zorg die moeder en kind nodig hebben aanwezig is.
In 2018 kwamen in het Juliana Kinderziekenhuis en het GeboorteHotel Haga bijna 3350 baby’s ter wereld.

Voor meer informatie: www.hagajulianageboortecentrum.nl.