Kosten verloskundige zorg

Kosten verloskundige zorg

Verloskundige zorg is de zorg aan de (aanstaande) moeder en aan haar kind vóór en tijdens de zwangerschap én na de bevalling (kraamweek). Kosten van verloskundige zorg hoort tot het basispakket van de Zorgverzekering. Dat betekent dat de kosten voor de verloskundige, arts (assistent), gynaecoloog en kraamverzorgende vanuit de basisverzekering vergoed worden.
De kosten voor  verloskundige zorg tijdens de zwangerschap vallen onder het basispakket van de zorgverzekering. Denk aan de zwangerschapscontroles bij de verloskundige. De 20 weken echo die je standaard krijgt aangeboden valt ook onder de de basisverzekering. Toch kunnen de kosten rond de zwangerschap (deels) aangesproken worden op het verplichte eigen risico.

Verloskundigen praktijk Margriet heeft met alle Nederlandse zorgverzekeraars (en de meeste buitenlandse) een zorgcontract. Dat maakt dat wij rechtstreeks met de instantie kunnen declareren.  Zo kunnen wij ons volledig concentreren op de ouders en baby. De ouders kunnen zo meegenieten van een optimale begeleiding.

Controleer tijdig uw zorgpolis of contacteer de zorgverzekeraar welke kosten gedekt worden. Zo kan men de keuze maken om aanvullende verzekering aan te gaan indien de kinderwens bestaat.

Kraamzorg hoort ook tot de basisdekking. Die is altijd verkrijgbaar na iedere bevalling. Echter de plaats en omstandigheden hebben invloed in het aantal uren kraamzorg. Standaard ontvang je 49 uur aan kraamzorg gedurende 8 dagen na geboorte bij borstvoeding. Voor flesvoeding wordt standaard 45 uur opgevoerd. Bij deze zorg is er een verplichte eigen bijdrage van EUR 4,40,- per uur in 2019. Dit kan uiteraard ook aanvullend verzekerd worden bij de zorgverzekeraar. Kijk voor een overzicht bij de zorgwijzer.

Meer informatie omtrent de verplichte eigen risico kan gevonden worden op de website van de verloskundige. Hier vind u onder andere ook aanvullende informatie m.b.t. zorgverzekeraars en de verschillen onderling.

kosten verloskundige zorg